Naturum Trollskogen, Öland

På den nordöstligaste delen av Öland, vid porten till Trollskogens naturreservat, ligger naturum Trollskogen. Många av skogens träd är mycket gamla, 100-200 år. Krokiga tallar pinade av havets vindar vrider sig i fantasifulla skepnader. Här finns också gran och gamla ekar.