Söderåsen, Skåne län

Söderåsens nationalpark representerar det skånska landskapet med dess bokskogsklädda åsar och sydliga växt- och djurliv. Områdets vackra skogar och dramatiska raviner erbjuder naturupplevelser av oväntat slag i en kulturpräglad del av landet.