Biosfärområden

Biosfärområden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Sidan senast uppdaterad: 14 augusti 2018Sidansvarig: Göran Blom