Biosfärområden

Biosfärområden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Sidan senast uppdaterad: 22 januari 2019Sidansvarig: Sanja Kuruzovic