Byt motor eller tanka alkylatbensin
för miljöns skull

Gamla tvåtaktsmotorer har ofta dålig förbränning och svarar för stora utsläpp av miljöfarliga ämnen i våra hav och sjöar.