Jakttiderna ses över

Naturvårdsverket arbetar med en översyn av Sveriges jakttider. Delar av förslagen är ute på remiss.