Att skydda tamdjur mot rovdjursangrepp

Skador av rovdjur ska i första hand förebyggas, till exempel med rovdjursavvisande stängel. Det finns även andra förebyggande åtgärder för djur som inte lever i hägn. När angrepp sker trots förebyggande åtgärder kan skyddsjakt bli aktuellt. Du får också själv förebygga skador av rovdjur på dina tamdjur i en akut situation under vissa förutsättningar.