Frågor och svar om jakt

Om vem som får jaga, vilka områden som gäller och vilka vapen som är tillåtna.