Jakt på varg

Vargen är omnämnd i EU:s art- och habitatdirektiv och får jagas endast under strikt kontrollerade former. Sveriges riksdag har beslutat om en regionaliserad rovdjursförvaltning. Det innebär att beslut om skyddsjakt och licensjakt delegeras till länsstyrelsen.