Jakt på varg

Vargen är omnämnd i EU:s art- och habitatdirektiv och får jagas endast under strikt kontrollerade former. Under 2010 och 2011 genomfördes licensjakt på varg i Sverige. Fortsatt licensjakt har dock stoppats med anledning av att beslutet kan strida mot artens skydd i EU:s art- och habitatdirektiv. I dag sker ingen licensjakt på varg i Sverige. För att förebygga skador på renar, tamboskap och hundar medges skyddsjakt på varg för att förhindra allvarlig skada.