Registrering för jakt på lodjur, varg och järv

De stora rovdjuren är strikt fredade. Jakt ska därför ske under strängt kontrollerade former. Samtliga som tänker delta i rovdjursjakt måste registrera sig i Naturvårdsverkets jägarregister innan jakten startar.