Jakt på järv

Järven får endast jagas om det finns grund för skyddsjakt. I Sverige har vi för närvarande ingen licensjakt på järv. Skyddsjakt kan beviljas för att undvika allvarlig skada. Skyddsjakter på järv sker främst med anledning av skador på ren.