Jakt på björn

Den svenska brunbjörnen är fridlyst och arten listas som strikt skyddad i EU:s art- och habitatdirektiv. Björnen är rödlistad som hänsynskrävande i rödlistan för 2015. Jakt får endast ske enligt särskilda bestämmelser i jaktförordningen. För att begränsa antalet björnar och förebygga viltskador genomförs licensjakt och skyddsjakt på björn i Sverige.