Jakt på björn

Den svenska brunbjörnen är inte längre klassad som hotad på den svenska rödlistan, men arten finns omnämnd i EU:s habitatdirektiv och får jagas endast under strikt kontrollerade former. För att begränsa antalet björnar och förebygga viltskador genomförs licensjakt och skyddsjakt på björn i Sverige.