Jakt på älg och kronhjort

Det finns särskilda regler som gäller för jakt på älg och kronhjort. De jagas inom licensområden eller skötselområden där det finns en skötselplan som styr hur många djur som får skjutas.