Jakt

I Sverige jagas mest älg, rådjur och vildsvin, men även fågel, säl och rovdjur. Regeringen beslutar om vilka arter som får jagas och om jakttider. Du behöver ha jaktkort för att få jaga.