Dvärgbandmask i Sverige

Parasiten rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) upptäcktes i Sverige år 2011. Fortsatta undersökningar mellan 2012 och 2015 av döda rävar och rävspillningar har visat att smittan finns kvar i Västra Götaland och Södermanland. Undersökningarna har också upptäckt ett smittat område till, i Kronobergs län.