Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortdjur

Ett fall av prionsjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) upptäcktes i april 2016 på vildren i Norge. Därefter har ytterligare fall på vildren konstaterats i samma område. I maj och juni 2016 upptäcktes två fall på älg nära gränsen till Jämtland.