Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortdjur

Ett fall av prionsjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) upptäcktes i april 2016 på vildren i Norge. I maj och juni samma år upptäcktes två fall på älg nära gränsen till Jämtland. Eftersom hjortdjur rör sig över landsgränserna är det möjligt att smittan också finns i Sverige.