Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortdjur

Flera fall av prionsjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) har upptäckts i Norge. Det första fallet upptäcktes på vildren i april 2016. Därefter har sjukdomen även upptäckts hos älg, nära gränsen till Sverige.