Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortdjur

Ett fall av prionsjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) har upptäckts i Sverige. Det är första gången sjukdomen påvisas i Sverige.