Sjukdomar hos vilda djur

Vilda djur kan drabbas av sjukdomar som kan smitta tamdjur och människa. Myndigheter kan agera genom undersökningar och kartläggning av orsaker samt råd och insatser för att hindra spridning.