Om rabies bland svenska fladdermöss

Bland fladdermöss i Europa finns en form av rabies som mycket sällan smittar andra djur och människor. 2008 som 2012 konstaterades antikroppar mot så kallad europeisk fladdermusrabies bland fladdermöss i Sverige, vilket tyder på att smittan finns även här. 2014 och 2015 hittades inga fladdermöss med dessa antikroppar, men det är ändå troligt att smittan finns kvar.

Sidan senast uppdaterad: 14 februari 2017Sidansvarig: Marie Nedinge