Fladdermusarter i Sverige

Det finns cirka 1200 fladdermusarter i hela världen. I Sverige finns 19 fladdermusarter, vilket är en fjärdedel av alla däggdjursarter i Sverige. I världen utgör fladdermössen cirka 25 procent av däggdjursarterna. De tillhör jordens äldsta djurgrupp.