Fridlysta arter

Mer än 300 växt- och djurarter är fridlysta i hela landet, däribland alla orkidéer. Ytterligare 50 arter är fridlysta i vissa län. Dessutom är alla fåglar och flera däggdjur fridlysta.