För ackrediterad kontrollör

De ackrediterade kontrollörerna spelar en viktig roll för handelssystemets funktion. Kontrollörer svarar för verifieringen av företagens årliga utsläppsrapporter och godkänner den med utsläppsrapporten överensstämmande utsläppssiffra som företaget ska ange i Unionsregistret. Kontrollörer ska även verifiera företagens tilldelningsansökningar.

Krav på kontrollörens kompetens

Kontrollörerna ska vara ackrediterade av något av de nationella ackrediteringsorganen. I Sverige är det SWEDAC som ackrediterar kontrollörerna. De ackrediterade kontrollörerna ska uppfylla de krav som anges i EU-kommissionens förordning 600/2012 om ackreditering och verifiering.

EU-kommissionens förordning 600/2012 om ackreditering och verifiering

Om ackrediteringen (SWEDAC:s webbplats)

Till EA:s webbplats (European Organization for Accreditation)

Krav på verifiering av företagens tilldelningsansökan

Nya deltagare (stationära anläggningar) som omfattas av EU:s utsläppshandel kan ansöka om tilldelning av utsläppsrätter för kommande handelsperiod 2013–2020 ur en reservpott. De uppgifter som lämnas i ansökan ska verifieras av ackrediterad kontrollör.

Tilldelning och nya deltagare 2013–2020 (Naturvårdsverkets webbplats)

Vägledning om verifiering av tilldelningsansökningar (Naturvårdsverkets webbplats)

Tillstånd och övervakning av utsläpp

Kontrollörer behöver ha detaljkunskap om det regelverk som reglerar de enskilda företagens tillstånd samt tillhörande övervakningsplaner. Ansökan om tillstånd och godkännandet av övervakningsplaner handläggs av Naturvårdsveket, som också vägleder om kraven för dessa.

Om tillstånd och övervakningsplan (Naturvårdsverkets webbplats)

EU-kommissionens förordning 601/2012 om övervakning och rapportering

Rapportering och verifiering av utsläpp

Reglerna som ligger till grund för företagens utsläppsrapporter återfinns i EU-kommissionens förordning 601/2012 om övervakning och rapportering. Reglerna för verifiering av utsläppen finns i EU-kommissionens förordning 600/2012 om ackreditering och verifiering. Naturvårdsverket är behörig myndighet för rapportering och verifiering och samarbetar med Swedac i den vägledning som riktas till kontrollörerna.

Om rapportering och verifiering av utsläppen (Naturvårdsverkets webbplats)

EU-kommissionens förordning 601/2012 om övervakning och rapportering

EU-kommissionens förordning 600/2012 om ackreditering och verifiering

Godkännande av noterat årsutsläpp i Unionsregistret

Det är den ackrediterade kontrollörens uppgift att varje år senast den 31 mars godkänna den utsläppssiffra som verksamhetsutövaren noterat i Unionsregistret. Om årsutsläppet inte blir godkänt i tid så spärras anläggningskontot för utgående transaktioner till dess att ett godkänt årsutsläpp finns för anläggningen.

Om Unionsregistret (Energimyndighetens webbplats)

Statistik

Den 15 maj varje år presenterar Energimyndigheten en lista över företagens rapporterade utsläpp samt överlämnade utsläppsrätter, så kallad fullgörandelista. Naturvårdsverket tillhandahåller statistik över utsläpp per anläggning och år samt mängden tilldelade utsläppsrätter.

Fullgörandelistan (Energimyndighetens webbplats)

Statistik över utsläppen från svenska företag inom handelssystemet (Naturvårdsverkets webbplats)