Webbinarium om ansökan om tilldelning inför den fjärde handelsperioden (2021–2030)

Webbinarium 20 mars kl. 13-15

Agenda

kl. 13.00-14.00: Presentation

  • Hantering av värme på fjärrvärmenät
  • Integrerade massa/pappersbruk
  • Värmebalans samt CHP-verktyget
  • Ifyllande av extra data för uppdatering av riktmärken

kl. 14.00-15.00: Frågestund

Du behöver inte anmäla dig till mötet, utan kopplar upp dig via Skype-länken nedan.

Presentationsdelen av mötet kommer att spelas in och publiceras på Naturvårdsverkets webbplats. Om du inte vill figurera med ditt namn i mötet och/eller inspelningen använd Prova på Skype Web App (se länk nedan) och välj ett fiktivt namn. Länken fungerar även om du idag använder Skype för Business och har det installerat på din dator.

......................................................................................................................................... 

> Anslut till Skype-mötet       

Anslutningsproblem? > Prova Skype Web App

> Är det ditt första Skype-möte?  

......................................................................................................................................... 

 

Vi vill även passa på att påminna er som företräder en ackrediterad kontrollörer om några viktiga tilldelningsprinciper:

Värmeriktmärke vs Bränsleriktmärke

Man kan aldrig använda bränsleriktmärke för mätbar värme, även om den mätbara värmen faktiskt inte mäts, se också nästa punkt.

Mätbar värme netto

Mängden mätbar värme ska alltid avse nettomängden mätbar värme, fastställd som värmeinnehållet (entalpin) i det värmeflöde till den värmeförbrukande processen eller den externa användaren minus värmeinnehållet i returflödet. Om inte kondensat återförs eller att det inte är möjligt att uppskatta entalpin så ska återflödet bestämmas utifrån en temperatur på 90 grader C.  Se metoderna i bilaga VII i FAR samt avsnitt 6.9 i vägledning 5 för hur man beräknar nettomängden mätbar värme.

Integrerade massa/pappers/kartong bruk

Art 16.6 i FAR. Ingen tilldelning ges för produktion av massa om den inte placeras på marknaden. Detta gäller oavsett om massan har produktriktmärke eller om de alternativa tilldelningsmetoderna tillämpas. Undantaget är returpappersmassa. Tilldelning sker för produktion av papper/kartong. Om alternativa metoderna används så är det er konsumtion av värme/bränsle i samband med papper/kartong produktionen som berättigar tilldelning. Den del av massan som placeras på marknaden berättigar tilldelning.

Hantering av fjärrvärmenät

På ett distributionsnät är det producenten av värmen som får tilldelning.

Om vattnet som går ut på nätet är under 130 grader så kan det betraktas som fjärrvärme oavsett kunder på nätet och oavsett vad värmen används till.

KL-industrier som kund kan anges separat

Producenten kan visa att en viss andel värme går till industrier med KL. För att göra det ska den huvudsakliga produktionen vara produkter som är utsatt för KL. Är det en kund som huvudsakligen producerar en produkt utsatt för KL så spelar det ingen roll om värmen som importeras via fjärrvärmenätet endast används för uppvärmning av lokaler. Producenten får likväl klassa den värmen som KL.

Ej KL-industrier som kund behöver inte anges separat

Eftersom fjärrvärme är default om vattnet är under 130 grader så behöver inte industrikunder på nätet som inte är KL anges separat som värmeriktmärke ej KL utan omfattas av fjärrvärmedelanläggning.

Ingen tilldelning till konsument

Konsumenten av värmen får inte tillgodoräkna sig värmen utan ska ange den som import ej ETS.