Dokumentation från informationsdag för flygoperatörer 2016-12-06

Program och presentationer 

10.00-10.10 Inledning och agendan för dagen

10.10-10.20 (Ulla Jennische, Naturvårdsverket)
Introduktion till handelssystemet

10.20-11.10 (Therése Sjöberg, Transportstyrelsen) 

ICAO:s nya klimatstyrmedel för det internationella flyget

11.10-12.00 (Amanda Hagerman och Maria Smith, Naturvårdsverket)
Regelverkets omfattning, tilldelning och övervakning

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00-13.45 (Amanda Hagerman och Maria Smith, Naturvårdsverket)
Verifiering, rapportering och förbättringsrapportering

13.45-14.00 (Maria Smith, Naturvårdsverket)
Övervakning och rapportering av biobränslen inom EU ETS

14.30 – 13.30 Fikapaus

14.30-15.00 (Titti Norlin, Energimyndigheten)
Användartekniska frågor om Unionsregistret

15.00-15.15 (Amanda Hagerman, Naturvårdsverket)
Naturvårdsverkets tillsyn

15.15-15.30 (Amanda Hagerman, Naturvårdsverket)
Framtiden inom EU ETS och frågestund

Presentation av arrangörerna och introduktion till handelssystemet