Program och presentationer

13.00 – 15.00 (Johan Wickström, Naturvårdsverket)
Presentation om tilldelning av utsläppsrätter för kommande handelsperiod 2021 – 2030.