2017-11-28 Dokumentation från informationsdag för verksamhetsutövare