2017-09-15 Dokumentation från informationsdag för kontrollörer