Naturvårdsverkets organisation

Naturvårdsverkets organisation syftar till en enklare och öppnare miljömyndighet med ett ökat fokus på att nå miljökvalitetsmålen. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

Sidan senast uppdaterad: 27 mars 2015Sidansvarig: Berit Oscarsson