Om Naturvårdsverket på teckenspråk

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och även internationellt.

Sidan senast uppdaterad: 18 juli 2019Sidansvarig: Berit Oscarsson