Vindkraft

Här finns vägledning om miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft, nedmontering av vindkraftverk och vindkraft i Natura 2000-områden.