Vindkraft till havs och fåglar

Rekommendationer vid planeringen för nya vindkraftverk. Hänsyn måste tas till flyttande fåglar och övervintringsplatser för sjöfågel.