Nedmontering av vindkraftverk och ansvar för återställande

Att montera ned vindkraftverk som inte längre är i bruk handlar inte bara om att återställa platsen.

Start

Lagstiftning

Bakgrund