Tips för tillämpning om Natura 2000

Naturvårdsverket har i samråd med Energimyndigheten, Boverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett vägledande material som belyser möjligheterna till vindkraftsetablering i Natura 2000-områden.