Miniminivåer för lägsta antalet för en rovdjursart på regional nivå

Vägledning för minininivåer för varg, lo, järv och björn.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp