Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur

Här finns faktablad som vägledning för personal på länsstyrelser samt samebyar som ska genomföra inventeringarna. Sverige och Norge har tagit fram en gemensam inventeringsmetodik för stora rovdjur.

Start

Lagstiftning