Vägledning om fångstredskap

Information om regler och krav för fångstredskap och hur man ansöker om tillstånd. Fångstredskap måste vara godkända för att få användas i Sverige. Särskilda regler gäller för importerade fångstredskap.

Vägledning

Lagstiftning