Vägledning om utsläppshandel, referensbibliotek - Naturvårdsverket

Vägledning om utsläppshandel

Naturvårdsverket vägleder myndigheter, företag och andra organisationer som berörs av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter (handelslagen).