Beslut att tillfälligt undanta viss flygverksamhet från EU:s utsläppshandel

Europaparlamentet har beslutat att viss flygverksamhet tillfälligt ska undantas från artikel 16 i EU:s ETS-direktiv 2003/87/EG. Undantaget gäller ”trafik till och från flygplatser i länder utanför unionen som inte är medlemmar i Efta, inte är EES-länders besittningar och territorier eller länder som har undertecknat ett anslutningsfördrag med unionen".