Utsläppsrätter för flygsektorn

Flygoperatörer inom utsläppshandeln måste ha tillgång till utsläppsrätter som täcker deras årliga utsläpp. De kan få utsläppsrätter genom gratis tilldelning, auktioner eller genom att köpa från andra aktörer.

Start

Lagstiftning

Referensbibliotek