Stängning, delvis stängning, eller återställande

Informationen till företag som har upphört eller minskat sin aktivitet inom handelssystemet för utsläppsrätter.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek