Ändrad kapacitet inom handel med utsläppsrätter

Informationen till anläggningar som ökar eller minskar sin kapacitet under handelsperioden 2013-2020.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek