Nya regler för flyget

Beskrivning av regeländringar för flyget i direktivet för utsläppshandel. Ändringarna gäller åren 2013-2020 i väntan på att ett globalt marknadsbaserat styrmedel ska träda i kraft år 2020.