Verksamheter som ingår

Cirka 760 svenska anläggningar ingår i dagsläget (september 2014) i EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS. Därtill är Sverige administrerande medlemsland för ett tjugotal flygoperatörer.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek