Ändringar i regelverket om utsläppshandel för flyget 2013-2020

Den 16 april 2014 antog Rådet en förordning som innebär en rad ändringar för flyget i direktivet för utsläppshandel. Ändringarna gäller åren 2013-2020 i väntan på att ett globalt marknadsbaserat styrmedel ska träda i kraft år 2020. Här beskrivs ändringarna i korthet.