Rapportering och verifiering

Verksamhetsutövare som omfattas av utsläppshandel är skyldiga att övervaka sina utsläpp av växthusgaser och varje år lämna in en verifierad utsläppsrapport till Naturvårdsverket. Rapporten ska lämnas senast 31 mars året efter det år som rapporten avser.

Start

Lagstiftning

Referensbibliotek