Lämna in handlingar

Här hittar du information om vilka mallar som gäller för de handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter samt hur dessa ska lämnas in till Naturvårdsverket. Nya e-tjänster kommer lanseras våren 2021.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek

Sidan senast uppdaterad: 30 november 2020Sidansvarig: Olle Palmqvist