Beslut om gratis tilldelning, fas 4 (2021–2030)

På denna sida kommer den beslutade gratistilldelningen för fas 4 (2021–2030) för varje anläggning att framgå. I dagsläget pågår fortfarande EU-kommissionens process med granskning och att besluta i frågor som är avgörande för den slutliga tilldelningen, bland annat att besluta om de uppdaterade riktmärkesvärdena.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek

Sidan senast uppdaterad: 15 september 2020Sidansvarig: Olle Palmqvist