Plan för tillsynsvägledning 2016-2018

Naturvårdsverket har tagit fram en tillsynsvägledningsplan för 2016-2018. Planen beskriver vår tillsynsvägledning under de kommande tre åren och listar specifika insatser för det kommande året. Planen uppdateras årligen.