Tillsyn väg- och spårtrafik

Stöd till tillsynsmyndigheter och aktörer. Här beskriver vi övergripande störningar från väg- och spårtrafik, vem som ska ha kunskap om störningarna och tillsynsmyndighetens ansvar.