Lämna inspel i det pågående arbetet med att ta fram en strategi för miljöbalkstillsynen

De fem centrala tillsynsvägledande myndigheterna i Tillsyns- och föreskriftsrådet har beslutat att tillsammans ta fram en strategi för den miljöbalkstillsyn som kommuner, länsstyrelser och Försvarsinspektören för hälsa och miljö bedriver. Nu finns det möjlighet att lämna inspel på det pågående arbetet.

Sidan senast uppdaterad: 18 augusti 2020Sidansvarig: Jenny Jonsson