Torvtäkter

Naturvårdsverkets vägledning om torvtäkter. Prövningen och tillsyn av torvtäkter kan göras utifrån två lagstiftningar, miljöbalken och torvlagen. Vilka bestämmelser som ska tillämpas avgörs av vad torven ska användas till.

Start

Lagstiftning