Torvtäkter

Naturvårdsverkets vägledning om torvtäkter. Prövningen och tillsyn av torvtäkter kan göras utifrån två lagstiftningar, miljöbalken och torvlagen. Vilka bestämmelser som ska tillämpas avgörs av vad torven ska användas till.